PayPal: Donate

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws stuur dan een e-mail naar Aide-Aux-Anes.

info@aide-aux-anes.fr

Nieuwe geschenken!
KRO Uitzending gemist  De Reünie met Walter, klik hier!
Sticker transparant € 2,00

Nieuws VOORJAAR 2016


Komst ezelin BAYA en geboorte GIPCY


De ezelopvang Aide Aux Anes neemt al enige tijd geen nieuwe ezels meer aan. Want geheel alleen meer dan 90 ezels verzorgen is eigenlijk al veel te veel.

Als ik iedere ezel die mij werd en wordt aangeboden zou hebben opgevangen, dan liepen er al meer dan 1000 ezels bij de opvang. En dan overdrijf ik echt niet.

Elke dag worden ezels aangeboden vanuit alle streken van Frankrijk.

En omdat ik graag het niveau van de verzorging van alle huidige ezels hoog wil houden, kunnen er niet nog meer bij. Dat zou echt ten koste gaan van de kwaliteit.


Maar soms is er uitzondering…

Zo ving ik toch nog op zondag 24 januari 2016 de ezelin BAYA op.

Bij Baya liep nog een jong veulen dat door de eigenaar inmiddels verkocht was en voor Baya zelf, die volgens zeggen alweer zwanger zou zijn, diende met spoed een oplossing gevonden te worden.

Die oplossing werd gevonden bij de Aide Aux Anes.


Baya is voor mensen erg angstig en kan absoluut niet geaaid worden. Bij aankomst vertoonde ze geen uiterlijke verschijnselen dat ze zwanger zou zijn.

Ze was eerder mager dan dik.


Maar na een tweetal maanden begon ze dikker te worden. Ook mede omdat ze hier voldoende te eten had. En het moment brak begin april aan dat ik haar ’s avonds verplicht in een afzonderlijke schone en droge stal liet overnachten.

Toch heeft ze me nog vier weken lang veel nachtrust onthouden. Want elke nacht controleerde ik haar twee keer.


Totdat uiteindelijk op dinsdagavond 3 mei zij beviel van haar veulen


GIPCY.

Gipcy is geboren rond 21.30 uur en is een mannetje.

Relatief klein en vooral erg zwak bij zijn geboorte, maakte hij in de daaropvolgende dagen goede vooruitgang en is nu een erg mooi en levenslustig veulen.
Gipcy zal zijn hele leven bij de ezelopvang Aide Aux Anes blijven en zal niet de erbarmelijke toestanden hoeven mee te maken die zijn moeder wel moest doorstaan.

Overleden ezels


In 2015 zijn de navolgende ezels de ezelopvang ontvallen…

21 september :  Poupoune

21 september :  Fanchon

  1 oktober     :  Zorro


En op 6 januari 2016:  Nanette

Zorro Fanchon Nanette Poupoune

Nieuws 2017


Aide Aux Anes heeft de ANBI status


Goed nieuws voor iedereen die de Aide Aux Anes financieel ondersteunt, want vanaf eind april heeft de ezelopvang met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de ANBI status.

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer: 8243 77 242


De ezelopvang is nu dus een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling en u kunt uw donaties aan de ezelopvang middels uw belastingaangifte aftrekken.


Dit geldt ook voor de in Frankrijk wonende Nederlanders die in Frankrijk belastingplichtig zijn. De Franse belastingdienst erkent namelijk de Aide Aux Anes als een algemeen nut beogende instelling van een ander land van de Europese Unie.

Maak uzelf bekend !


Gesproken over donaties…. af en toe gebeurt het nog dat de ezelopvang een donatie ontvangt en dat ik weliswaar een (gedeeltelijke) naam heb van de schenker maar verder niets.
Als u tot de categorie behoort die de ezelopvang een donatie heeft gedaan, maar nog nooit iets van mij heeft vernomen, wilt u dan met mij contact opnemen zodat ik u op z’n minst kan bedanken voor uw steun.

Sophie overleden


Op maandag 10 april 2017 heb ik Sophie moeten laten inslapen.

Vanaf 3 juni 2009, de dag dat Sophie hier is komen wonen, was zij al ziek.

De vorige eigenaren wilden er niet meer voor zorgen.

Sophie had een chronische darmziekte, een beetje te vergelijken met de ziekte van Crohn.

Periodes was ze slecht, periodes was ze (aardig) goed.

Maar altijd was de situatie nog “acceptabel” voor Sophie.

Sinds een tijdje kreeg Sophie ook problemen met opstaan en lopen (o.a. reuma). En zeer recentelijk verslechterde de situatie…


Sophie kon niet meer (opstaan)…


De dierenarts heeft op mijn verzoek Sophie – met haar hoofd in mijn armen – laten inslapen.


Lieve Sophie, bedankt voor al je liefde die je me de acht jaren dat je hier hebt geleefd hebt gegeven.

Rust zacht mijn lieve Sophie; ik zal je nooit, maar dan ook nooit, vergeten.

Castratie Gipcy


De tijd gaat snel.  Het jonge veulen Gipcy, geboren op 3 mei 2016, is begin april  2017 zijnde elf maanden oud, gecastreerd.

Nadat Gipcy voldoende hersteld was van zijn ingreep is hij samen met zijn moeder Baya verhuisd naar één van de weides waar zij normaal gesproken de rest van hun leven zullen blijven.

Collectie ezelwijnen


De Aide Aux Anes heeft momenteel in haar boetiek een aantal verschillende “ezelwijnen” in diverse prijsklassen te koop. Rood, rosé en wit. Voor de echte wijnliefhebber.

Alleen ter plaatse bij de ezelopvang zelf te koop.

Bij iedere fles wijn gratis Aide Aux Anes onderzetter / viltje .


Grote nieuwe overkapping in weide….maar niet zonder problemen…


In een grote weide die de ezelopvang nu ongeveer twee jaar in gebruik heeft, ben ik vele uren bezig geweest om een nieuwe grote schuilstal (abri) voor de ezels te bouwen. Het bouwwerk nadert zijn voltooiing maar dat ging niet zonder slag of stoot. Toen ik het dak er eenmaal op had, sloeg een zware storm toe en een groot deel ervan ( 8 x 4 meter ) werd weggeblazen… Op de foto is te zien hoe met een “manitou” die tot 14 meter hoogte komt, het dak weer redelijk op zijn plaats werd gezet.
De 17 ezels die op dit moment in deze weide staan hebben nu in elk geval de mogelijkheid om te schuilen in deze stal wanneer zij dat willen.

Overleden ezels


In 2016 is op 19 juni ezelin Diane op 26 jarige leeftijd overleden en op 9 augustus ezelin Chipie (leeftijd onbekend).

PayPal: Donate PayPal: Donate PayPal: Donate

NIEUWS 2018


Vol… Overvol


De ezelopvang Aide Aux Anes is vol.  Overvol.

En daarom kan ik geen nieuwe ezels meer opvangen.
En mede daarom wordt er door u bijna niet meer gedoneerd…

Maar ook alle huidige ezels dienen te blijven eten en correct verzorgd te worden.
Vergeet u alstublieft daarom niet al deze ezels en steun de ezelopvang.

Elders op deze website vindt u de bankrekeningnummers voor in Frankrijk en in Nederland.

Op voorhand alvast bedankt voor uw hulp.


Zoals ik al schreef, de ezelopvang zit vol. Bijna elke dag word ik gebeld of gemaild om nieuwe ezels op te vangen. Maar ik kan de ezels niet stapelen…  Dat zou ook ten koste gaan van de grote groep ezels die nu bij de Aide Aux Anes leven.
Als ik alle mij aangeboden ezels zou hebben opgevangen was ik ruimschoots de 1500 ezels gepasseerd…

Hangar


Al vanaf het begin van de ezelopvang zijn er grote problemen met de opslag van hooi. En zeker de laatste jaren werd het probleem alsmaar erger. Elk jaar hebben de ezels minimaal 300 grote ronde balen hooi nodig. Maar er was nooit voldoende fatsoenlijke opslagruimte.
Met als triest dieptepunt de afgelopen herfst – winter. Zeker 50% van het hooi was verrot omdat de regen – ondanks alle voorzorgsmaatregelen – toegang had gekregen (genomen !) tot het hooi.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een echte, professionele hangar. Met de steun van enkele grote sponsoren, uw donaties, én de bank, staat er nu een mooie hangar op het terrein van de ezelopvang waar al het hooi droog en correct opgeslagen kan worden. Ook is het nu mogelijk om relatief makkelijk toegang te hebben tot het hooi.
Ook de tractoren, voertuigen en ander materiaal kunnen nu droog staan. Wat de levensduur verlengd.

Franse staat dreigt mijn uitkering te stoppen/korten…


Zoals u weet – of zou moeten weten – gaat bij de ezelopvang Aide Aux Anes iedere cent van elke euro van uw donatie volledig naar de ezels. Er zijn dus geen “personeelskosten” voor mij. Ik werk immers gratis. Ik leef van een Franse ‘bijstand uitkering’ van ongeveer 400 euro per maand.
Maar nu heeft de staat (het departement Allier) besloten dat ik maar moet gaan werken anders wordt mijn uitkering gekort of zelfs gestopt…
Men begrijpt niet – of wil niet begrijpen – dat ik mij al jarenlang elke dag inzet voor de Franse ezels die mij in grote getale worden aangeboden.
Ik moet maar ‘productief’ worden, geld gaan verdienen en dus ezels gaan fokken. Toen ik had uitgelegd dat ik een opvang (refuge) heb en geen fokbedrijf, stelde men mij als laatste alternatief dat ik dan maar naast de ezelopvang koeien moest gaan fokken….  Een totaal irrealistisch beeld. Immers ik werk al zeven dagen per week non-stop voor de ezels; heb daar al niet voldoende weides voor en waar zou ik dan de koeien moeten laten grazen en wie betaalt dat alles…
Ik heb dan ook gezegd dat dit geen opties zijn en dat ik mij zal blijven inzetten voor verwaarloosde en mishandelde ezels. Zelfs als dat het mijn uitkering kost.
Wordt vervolgd…


Dans l'Allier, un ancien policier crée un refuge pour les ânes Eind augustus 2018


Kaïd overleden...


Het is met een ongelooflijk groot verdriet dat ik moet meedelen dat mijn zo geliefde ezel Kaïd na acht weken erg ziek te zijn geweest, het niet gered heeft.
Ik heb alles gedaan - en meer dan dat - wat mogelijk was, maar soms win je niet...
Op zaterdag 2 maart 2019, is Kaïd uit zijn lijden verlost.
Kaïd lijdt niet meer en over een tijdje hopelijk ik ook niet meer.
Ik geloof dat ik nog nooit zoveel van een ezel gehouden heb.
Rust zacht mijn lieve Kaïd en je zal altijd een plaatsje in mijn hart behouden...
Kaïd  12-04-1998 - 02-03-2019

Iedereen bedankt voor het medeleven.

PayPal: Donate

Tic overleden.


Voor de eerste keer sinds 13 jaar heb ik een ezel moeten laten inslapen in een weide. En totaal onverwachts.


Zondagmorgen 12 mei 2019 kwamen er in een weide 30 ezels naar mij toe toen ik arriveerde. Maar één bleef ver weg liggen....:  Tic.

Na het nodige onderzoek bleek Tic volledig verlamd te zijn aan zijn achterzijde.

Verder helemaal fit en een grote eetlust, maar hij kon niet meer zijn achterbenen bewegen en dus niet meer lopen.


Een gespecialiseerde dierenarts heeft Tic twee keer osteopathie gegeven en elke dag heb ik Tic vele uren middels lijnen aan mijn telescopic (verrijker) omhoog gehouden en verzorgd. Maar geen enkele reactie of verbetering.

Maandag 20 mei 2019 heeft de dierenarts Tic verlost uit zijn lijden en is hij met zijn hoofd in mijn armen heengegaan.

Slechts vier dagen voordat Tic verlamd raakte was hij nog in blakende gezondheid te zien op de Franse televisie....


Lieve Tic, ik zal je nooit vergeten en je blijft voor altijd in mijn hart.

Aide Aux Anes wederom op de televisie.

De ezelopvang  Aide Aux Anes  was op 8 mei 2019 twee keer te zien in het Journaal van France 3 Auvergne in het kader van een reportage "Les visages de l'Europe".
Het eerste filmpje is de intro in het journaal.  Het tweede de reportage zelf.

NIEUWS 2019


2019 was een zwaar jaar...


In minder dan 3 maanden  verloor ik 3 ezels.
Hieronder kon u al lezen over Kaïd en Tic.
Op 30 mei trof ik Poirette dood in de weide aan....: vergiftigd.
Niet expres, maar toch...

Daarna kwam de grote droogte; haast geen hooi te koop en wat te koop was, werd onbetaalbaar.
Ik weet nog niet hoe ik de winter moet doorkomen.


En toen kwam nog november. Op 8 november trof ik Opale dood aan in de weide. Vergiftigd.  Wederom misschien niet expres, maar toch...
Opale is veel te jong overleden. Ze mocht slechts 10 jaar worden.
Een week later op 15 november overleed de geplaatste ezelin Kajou. Ze had koliek. Ze heeft nog een operatie ondergaan, maar daarna ging het toch niet goed.

5 van mijn "kinderen" in één jaar. Het is me allemaal een beetje teveel aan het worden. Maar ik weet waarvoor ik doorga. Er zijn nog teveel ezels die me elke dag nodig hebben.

Ik wil iedereen bedanken die de ezelopvang Aide Aux Anes in het afgelopen jaar gesteund heeft en ik wens u allen hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2020 !

NIEUWS 2021


Sinds enige tijd treft u hier geen nieuws meer aan, maar u kunt al het nieuws van de ezelopvang Aide Aux Anes blijven volgen op de FACEBOOK pagina van de Aide Aux Anes.
Ook als u zelf niet op Facebook zit, kunt u het nieuws toch blijven volgens aangezien de pagina van Aide Aux Anes publiek is.